Garantie

De garantie gaat in op de dag dat u het product in ontvangst neemt en dient aantoonbaar te zijn met een factuur of afleverbon.

Het gebruiken van te veel kracht bij het opbouwen en het daarmee forceren van de onderdelen kunnen leiden tot beschadiging.

U kunt alleen op de garantie aanspraak maken indien het in elkaar zetten en het onderhoud aan het product precies volgens de opbouwbeschrijving is gebeurd en het product bovendien ook juist is gebruikt.

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie:

  • bij beschadiging door opzet of door nalatigheid
  • bij onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud
  • bij normale slijtage
  • bij beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.

Artikel Profielen Panelen
ArtikelTuinkas Foreststar Profielen5 jaar Panelen2 jaar
ArtikelTuinkas Prestige Profielen10 jaar Panelen5 jaar
ArtikelTuinkas Four Seasons Profielen10 jaar Panelen5 jaar
ArtikelTuinkamer Orangerie Profielen10 jaar Panelen5 jaar
ArtikelTuinkamer Royal Park Profielen10 jaar Panelen5 jaar
ArtikelPergola Profielen2 jaar Panelen2 jaar
ArtikelCarport Profielen2 jaar Panelen2 jaar
ArtikelKunststof Tuinhuis Profielen2 jaar Panelen2 jaar
ArtikelMetalen Tuinhuis Profielen2 jaar Panelen2 jaar
ArtikelVerwarming Profielen1 jaar Panelen1 jaar
ArtikelZonnescherm Profielen1 jaar Panelen1 jaar
ArtikelFundering Profielen2 jaar Panelen2 jaar

 

Garantievoorwaarden

Onder garantie valt dat het schade betreft die ontstaan is door fouten in het materiaal of constructiefouten.

Voor schade veroorzaakt door natuurinvloeden zoals wind, hagel, sneeuw of storm is Jimmy at Work niet verantwoordelijk. Natuurlijke slijtage of transportschade zijn van de garantie uitgesloten, evenals schade die voortgekomen is uit het gebruik van andere dan originele materialen, mechanische schade, de invloed van chemicaliën of andere zaken die het product geweld aandoen en zoals eerder vermeld een van de opbouwbeschrijving afwijkende montage. Verdergaande aanspraken en vervolgschade vallen evenmin onder deze garantie. Door een eventuele reparatie wordt de garantie niet verlengd. Aanspraak op vervolgschade wordt niet in behandeling genomen. Jimmy at Work behoudt zich het recht voor te bepalen hoe de garantieclaims af te handelen. Garantieclaims dienen schriftelijk te worden ingediend.


Veiligheidsglas

Omdat veiligheidsglas, wanneer het breekt, in botte deeltjes uiteenvalt, is het uitermate veilig voor kinderen. Het glas dat bij uw tuinkas wordt geleverd is netjes geslepen aan de randen, echter adviseren wij u altijd handschoenen te dragen bij het uitpakken van het glas en bij het plaatsen ervan, zodat u uw vingers niet kunt snijden. Het glas is zeer stevig verpakt in een houten bekisting.